Tarieven en vergoedingen

In 2018 is dieetadvisering weer opgenomen in de basisverzekering voor drie behandeluren per kalenderjaar. Daarnaast kan uw aanvullende pakket extra dieetadvisering bevatten. Deze extra consulten vallen niet onder uw eigen risico. De vergoeding kan verschillen per verzekeraar en per aanvullend pakket. Voor een overzicht met vergoedingen per verzekeraar kunt u de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar raadplegen of de volgende link gebruiken voor de basisverzekering: independer.nl of voor de aanvullende verzekering: nvdietist.nl

Direct naar de diëtist

U kunt zonder verwijzing naar de diëtist. De meeste verzekeraars vragen echter wel een verwijsbrief indien u in aanmerking wilt komen voor een diëtetische behandeling. Kijkt u voor de zekerheid uw polis na.

Indien u zich meldt zonder verwijzing van een arts zal de diëtist een screening uitvoeren waarmee beoordeeld wordt of de behandeling zinvol en veilig is en of u met uw hulpvraag en klachten bij de diëtist aan het juiste adres bent. Als dit niet het geval is dan adviseert de diëtist u om een afspraak te maken bij uw huisarts.

De diëtist van Diëtistenpraktijk New Life heeft de cursus Directe Toegankelijkheid Diëtetiek gevolgd om de screening adequaat uit te voeren.

Tarieven

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt, bestaat uit twee onderdelen:

  1. De directe tijd: De contacttijd van het consult, waarbij u als cliënt aanwezig bent;
  2. De indirecte tijd: De tijd die de diëtist besteed aan o.a. het registreren van uw gegevens, het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies en het informeren van de verwijzer. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig.

Voor zorg die niet via uw basisverzekering, aanvullende verzekering of ketenzorg kan worden gedeclareerd, hanteert Diëtistenpraktijk New Life onderstaande tarieven voor 2018. In geval zorg wel via uw verzekering of ketenzorg wordt gedeclareerd, wordt het tarief van uw verzekeraar gehanteerd. Tarieven worden jaarlijks door elke verzekeraar afzonderlijk bepaald. De verzekeraar vraagt ons vervolgens daarmee akkoord te gaan of geen contract af te sluiten.

Type consult

Directe tijd

Indirecte tijd

Tarief

Eerste consult

60 minuten

30 minuten

€ 90,00

Vervolgconsult

20 minuten

10 minuten

€ 30,00

Vervolgconsult kort

10 minuten

5 minuten

€ 15,00

Vervolgconsult lang

30 minuten

15 minuten

€ 45,00

Telefonisch vervolg consult

10 minuten

5 minuten

€ 15,00

E-mail vervolg consult

10 minuten

5 minuten

€ 15,00

Huisbezoek eerste consult*

60 minuten

45 minuten

€ 105,00

Huisbezoek vervolgconsult*

30 minuten

15 minuten

€ 45,00

* Dit bedrag wordt vermeerderd met de uittoeslag. Voor huisbezoeken wordt een uittoeslag van € 27,30 ongeacht reisafstand en reistijd berekend.

De zorg valt buiten de vergoeding door uw verzekeraar indien u:

  • de eventuele behandeluren die in uw verzekering zijn opgenomen al gebruikt heeft; 
  • de afspraak niet tijdig geannuleerd heeft, d.w.z. 24 uur van te voren of eerder. Bij een niet nagekomen afspraak wordt de gereserveerde contacttijd bij u in rekening gebracht. 

Lees ook onze Algemene Voorwaarden door.