Verwijzers

Als arts wilt u graag dat uw cliënten de beste zorg en de juiste begeleiding krijgen. Uw cliënten zijn daarom van harte welkom bij Diëtistenpraktijk New Life. Hier vindt u informatie die voor u van belang kan zijn. Indien u meer vragen heeft, kunt u gerust contact opnemen.

Doorverwijzen

De diëtist kan uw cliënten op veel gebieden van dienst zijn. Richtlijnen voor verwijzing zijn opgenomen in de artsenwijzer diëtetiek (http://www.artsenwijzer.info/site/index.php) opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. Het biedt een overzicht van wanneer en bij welke ziektebeelden het gewenst is de patiënt door te verwijzen naar de diëtist. Ook kunt u in het boekje vinden welke gegevens de diëtist nodig heeft voor een goede dieetadvisering. Tevens vindt u onder het kopje aandachtsgebieden een opsomming van mogelijke onderwerpen waarvoor een cliënt bij Diëtistenpraktijk New Life terecht kan.Wanneer uw cliënt niet in staat is op het spreekuur te komen, is een huisbezoek mogelijk. U kunt dit aangeven op de verwijsbrief. Bij het maken van de afspraak kan het verzoek om een huisbezoek worden gemeld.
Voor het verwijzen van uw cliënten kunt u gebruik maken van het verwijsformulier. Wilt u graag meerdere verwijsformulieren ontvangen? Neem dan contact op met Ilina Weinschenk via 06-18094249 of mail: info@dietistenpraktijknewlife.nl of vul het contactformulier in.

Directe toegankelijke diëtist

Met ingang van 1 augustus 2011 is er sprake van Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD).
De meeste verzekeraars vragen echter wel een verwijsbrief indien de cliënt in aanmerking wil komen voor een diëtistische behandeling. Voor verwijzingen in het kader van het ketenzorg is in elk geval een verwijzing nodig.

Indien een cliënt zich aangemeld heeft zonder een verwijsbrief zal de diëtist van Diёtistenpraktijk New Life een screening uitvoeren waarmee beoordeeld wordt of de cliënt met de hulpvraag en klachten bij de diëtist aan het juiste adres is. Als er sprake is van een contra-indicatie of van alarmerende signalen zal de diëtist de cliënt verwijzen naar zijn huisarts.

Hoewel een verwijzing niet in alle gevallen meer verplicht is, is het van belang dat de arts een ondertekend verwijsformulier meegeeft aan de cliënt. De informatie op het verwijsformulier is voor de diëtist relevant voor het stellen van de juiste diëtistische diagnose en het opstellen van een behandelplan. Tevens kan de diëtist de arts op de hoogte brengen van de behandeling en vorderingen door middel van rapportages.

Vergoeding

In 2016 is dieetadvisering weer opgenomen in de basisverzekering voor drie behandeluren per kalenderjaar. Daarnaast kan een aanvullend pakket extra dieetadvisering bevatten. Deze extra consulten vallen niet onder het eigen risico. De vergoeding kan verschillen per verzekeraar en per aanvullend pakket.

Waarborgen van kwaliteit

Het beroep Diëtist valt onder de paramedische beroepen. Alleen na het met goed gevolg afronden van de HBO-opleiding Voeding en diëtetiek mag men de titel diëtist voeren. Inschrijving in het Kwaliteitsregister Paramedici is mogelijk voor diëtisten die voldoen aan de geldende kwaliteitscriteria. De criteria worden iedere 5 jaar opnieuw vastgesteld door alle paramedische beroepsverenigingen binnen de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici.

De diëtist van Diёtistenpraktijk New Life is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) en inschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

Contact

Heeft u als arts behoefte aan meer informatie over de behandelwijze van Diëtistenpraktijk New Life, een kennismakingsgesprek of een (regelmatig) overleg met diëtist Ilina Weinschenk, dan kunt u contact opnemen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone