Werkwijze

Ieder mens is uniek en heeft behoefte aan een persoonlijke benadering, advies en begeleiding op maat. Het herkennen en bewust worden van uw eetgedrag en leefstijl is een belangrijk onderdeel van de behandeling en zorgt ervoor dat u daadwerkelijk iets kunt veranderen en blijvend resultaat kunt bereiken. De diëtist van Diёtistenpraktijk New Life zal u tijdens het gehele traject begeleiden en coachen en u zult de gelegenheid krijgen gedurende de behandeling al uw vragen over voeding te bespreken.

Eerste consult

De behandeling bij een diëtist bestaat doorgaans uit meerdere consulten. Het eerste consult zal ongeveer 60 minuten in beslag nemen.

Tijdens het intakegesprek probeert de diëtist een beeld te krijgen van uw hulpvraag, achterliggende persoonlijke factoren, huidige leefstijl m.b.t. voeding en beweging en het resultaat dat u wilt bereiken via de diëtistische behandeling. De diëtist zal u adviseren over verbeteringen in uw huidige voeding en leefstijl en samen met de diëtist zult u kijken naar haalbare veranderingen en wat deze veranderingen kunnen opleveren voor uw gezondheid. Na het intakegesprek zal de diëtist het advies verder schriftelijk uitwerken. Daarnaast bekijken we samen wat u nodig heeft om deze veranderingen gemakkelijk toe te kunnen passen in uw voedings- en leefstijlpatroon. Omdat het in de praktijk vaak lastig blijkt om voedings- en leefstijlpatroon opeens te veranderen en deze langere tijd vol te houden, is een goede begeleiding nodig.

Wilt u tijdens het eerste consult de volgende documenten/ formulieren meenemen:

  • Originele verwijsbrief van u (huis-)arts, specialist of tandarts;
  • Uw identiteitsbewijs (i.v.m. de registratie van het Burgerservicenummer);
  • Het zorgpasje van uw zorgverzekeraar. 

Vervolgconsulten

In de vervolgconsulten wordt besproken wat er goed en minder goed gegaan is in de voorgaande periode. Wanneer u problemen ervaren heeft, dan wordt hier aandacht aan besteed, of het nu gaat om kennis, vaardigheden of achterliggende emotionele factoren. Om het probleem zo efficiënt mogelijk aan te pakken, wordt indien nodig het behandelplan bijgesteld. Ook tijdens de vervolgconsulten kunt u rekenen op deskundige coaching en begeleiding. Daarnaast kan ook worden samengewerkt met andere hulpverleners om het probleem zo efficiënt mogelijk aan te pakken.

Evaluatie

Tijdens het laatste consult kijkt de diëtist samen met u terug op uw resultaten en ervaringen van de behandeling.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone